در این اوضاع و احوالی که بیشتر مردم بدهی های مختلفی به این و اون دارن (لا اقل به اندازه یک وام مختصر بانکی)، آقای محترمیو می شناسم که به هیچ کی بدهی نداره! مخصوصاً گوش این آقا که به هیچکی بدهکار نیست... البته این شخص که از قضا از کلید داران دولت فخیمه تدبیر و عزت! هم هستش و فرمون صنعت کشور تو دستاشه، هیچ اعتقادی به توانمندی جوونا و دانشمندای وطنی نداره و معتقده که ما توی بعضی از علوم (بخصوص گوش و حلق و بینی) 80 سال با فرنگی ها فاصله داریم؛ برا همین اجازه داده طبیبای فرنگی یه ذره گوششو بکِشن (البته برا درمون نه برا تنبیه) ... تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. برای همینه که می گم گوش این آقای میلیاردر به هیچکس بدهکار نیست.!! .... مردم تو فکر یارانه و داستان بگیر و نگیرش و این شازده دنبال درمونش توی آلمان (اونم تو تعطیلات عید)

نعمت زاده