اطلاعیه مهم : با توجه به فرمایش اخیر رئیس جمهور محترم مبنی بر نقد شناسنامه دار، به عموم هموطنان عزیز عرض می کنم از این به بعد یک برگ کپی شناسنامه همراه خودشون داشته باشن تا موقعی که از مشکلات و سوء تدبیرها در کوچه و بازار صحبت می کنن، بهشون گیر ندن و یا برچسب بی شناسنامه! نزنن... البته در مورد انگ بی سوادی، چیزی به ذهنم نمی رسه! آخه من هم سواد ندارم.!!!

ش