امام خامنه ای :     نماز جمعه 14 بهمن 90

      ما هر جا دخالت کنیم ، صریحا می گوییم همچنان‌ که به علت ضدیت با غده سرطانی رژیم صهیونیستی در دو جنگ پیروزمند 33 روزه و 22 روزه دخالت کردیم و از این پس نیز هرجا هر ملتی یا گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه و مقابله کند، ما به او کمک می کنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این مسئله نداریم.

خطبه های نماز جمعه 14 بهمن 1390
برچسب ها : جنگ همیشگی با اسرائیل  ,